* * *

Låt mig få börja med Munkängarna. Det är nog det första dom flesta tänker på när det gäller unika platser på Kinnekulle. Under många århundraden var Munkängarna en slåtteräng till Hellekis och Råbäcks herrgårdar, ett mer öppet landskap med fritt stående träd och buskar. I dag är Munkängarna ett av de mest lättillgängliga och välbesökta områdena på Kinnekulle. Parken är öppen för allmänheten..

Det som lockar flest besökare är nog vårens frodiga blomning på lövsalsgolvet med vitsippor, gulsippor, nunneört, lundviol. På försommarenkan man njuta av 
ramslökens snövita blombollar. Du kan också se hundratals arter av svampar, lavar, insekter, örter och fåglar som är mycket kräsna i sitt val av livsmiljö och som saknas i det omgivande landskapet.
Men här finns också väldigt många olika ädelträd. Alm, bok, ask och månghundraåriga ekar möter du under din vandring under lövträdens tak. Halvvägs upp i den gamla stentrappan som leder upp till brottet kan du ta av till höger. Där finner du
Mörkeklevs grotta. Har du tur så är tillgången på vatten god och du kan släcka törsten i det naturliga flödet som springer ut ur väggen.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/munkangarna.html
* * *
 

Hellekis Säteri. En underbar trädgård med perennrabatter och mysig restaurang i ett växthus. Konstutställningar och försäljning av gamla saker i loppisen. Deras Julmässa, sista helgen i oktober, lockar tusentals besökare
https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/hellekis-sateri/?site=125

* * *


Husaby kyrka. En av Kinnekulles tolv medeltida kyrkor. Att sitta här inne och samla sina tankar är något vi alla behöver ibland. Straxt bortanför kyrkan finner man Biskopsborgen. En ruin som verkligen sätter igång fantasin. Borgen i Husaby byggdes under medeltiden, på 1100-talet. Den blev ett monument över en viktig del av den katolska kyrkans äldsta historia i våra trakter. Efter reformationen*) revs borgen och grävdes sen, under 1960-talet fram igen ur en stor ruinkulle. 

https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/husaby-kyrka2/?site=125
*) Reformationen pågick under flera hundra år, med början på 1200-talet. Olika protestantiska eller reformatoriska samfund tog då sakta men säkert befälet över det svenska folket.

* * *


Kinnekulle fullkomligt vimlar av cykelleder och vandringsleder. Tät skog, öppna ängar, många backar och en fantastisk utsikt över Vänern. Mountainbike-cyklisterna besöker kullen året om.
https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/kinnekulle-mtb-leder/?site=125

* * *

Pilgrimsleden Kinnekulle. En stunds avkoppling och andlighet när Du går i munkarnas fotspår. Leden sträcker sig över hela Skaraborg med Läckö och Mariestad i norr, förbi Skara och Skövde, Hjo i öster och Brattelid söder om Falköping (Se karta till höger). En verklig upplevelse!
http://www.skaraborgsleder.se/vandring/se_vandring_pilgrimsleden.html
Pilgrimsleden Husaby-Forshem. Gå dom 19 km mellan Husaby och Forshem. Passera medeltida kyrkor, vackra skogar och många små vattendrag och åar. Sista biten mot Forshem följer man den gamla järnvägsbanken.
https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/leder/pilgrimsled-husaby-forshem/?u=6448
* * *
 

Utkikstornet längst upp på kullen. Det finns en kortare väg upp dit som är asfalterad. Passar bra för den som har svårt att gå eller har med sig barnvagn. Tyvärr har tornet genom åren eldhärjats ett par gånger och det torn som i dag står på platsen är det tredje i ordningen. 
https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/kinnekulle-utsiktstorn/?site=125

* * *
 

Falkängens hantverksby. Åtta hus som byggdes i början av 1900-talet. I dag är verksamheten hotad då kommunen beslutat att sälja Falkängen. Vi kan bara hoppas att nya ägaren förstår värdet i att bevara Falkängen för framtiden. Vid Falkängen finner vi också ett vagnsmuseum, ett stenmuseeum och ett lägenhetsmuseeum. Västergötlands museum har hand om dessa tre museum och dom går att besöka när Falkängen har öppet.

https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/falkangens-hantverksby/?site=125

och . . .

http://vastergotlandsmuseum.se/

* * *
 

Stora stenbrottet är lätt att nå både från Munkängarna och från intilliggande länsväg 2714. Här finns det fiskekort att köpa för den som önskar. Bra ställe att ha picknicken på. Från brottets västra kulle är utsikten gripande vacker.

https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/stora-stenbrottet/?site=125
Köp fiskekort och fiska i brottet. Hällekis Båtklubb ansvarar för fisket i Stora stenbrottet och fiskekort går att köpa hos Coop i Hällekis, Handlar'n i Källby och som sms-fiskekort via Ifiske. För fiskekort via sms, följ länken: https://www.ifiske.se/fiskekort-stenbrottet-kinnekulle.htm
och...

https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/fiska-i-kinnekulleomradet/?site=125

* * *


Busslaster med turister från både Sverige och utlandet besöker varje år skogen vid Hjälmsäter, strax söder om Medelplana, där Guckuskon växer vilt. Denna blå-gula orkidé breder ut sig över ett stort område och besökare hänvisas till små stigar genom härligheten. 
https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/guckusko/

* * *
 

Lasses grotta. Har det verkligen bott en hel familj här? Inte långt ifrån Husaby ligger den. Väl dolt intill bergskanten.
https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/lasses-grotta/?site=125

* * *
 

Flyhovs hällristningar ligger mellan Kinne Kleva kyrka och Husaby kyrka. Här finns "yxmannen" som vi här på Qulturladan har haft som logga sedan 1999.

https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/hallristningar-flyhov/?site=125

* * *
 

Råbäcks hamn och gamla stenhuggeriet. 2018 fick det  gamla stenhuggeriet pris som "Årets arbetslivsmuseeum". Här kan man meditativt gå i vattenbrynet och leta fossiler bland alla stenar som stenhuggeriet kasserat.

https://www.raback.se/om-raback/rabacks-hamn/
* * *

Råbäcks sjöskog. Bakom ladan nere vid Råbäcks hamn går en blåmarkerad stig utefter sjön. Den kan man följa utefter sjön långt bort förbi Trolmen och vidare så länge vattenståndet inte är för högt. 
Stora delar av naturreservatet Råbäcks sjöskog ligger under vatten. Strandskogen, som också hör till naturreservatet, står däremot på torra land. Skogen bjuder på en vacker vandringsled, som sträcker sig från Råbäcks hamn i norr till Trolmens hamn i söder.
Naturreservatet präglas därför av två ytterligheter – skog och vatten. I den branta strandskogen finns gott om döda träd, och döda träd betyder dukat bord för våra hackspettar. Som spillkråkan och mindre hackspetten. Död ved är en bristvara i svenska skogar idag – och utan död finns inget liv. Att städa bort döda träd är faktiskt rena dödsstöten för insekter och fåglar.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/rabacks-sjoskog.html
* * *
 

Stora Salen, strax nedanför utkikstornet. Ställ bilen vid Dimbo parkeringsplats och gå dom ca 800 m. En av mina absoluta favoritplatser på Kullen. På sensommaren slås hagarna och sen släpps fåren ut för efterbetning. Här blommar Svartkämparna (se bild nedan) i mängder och platsen passar utmärkt att ha "Skogsbad" på. Ta med fikakorgen, för du kommer att stanna länge. Pga av den lilla anspråkslösa växten kallar jag själv denna plats för "Svartkämparnas Sal"...

https://kinnekullehembygd.se/stora-salen-pa-kinnekulle/

* * *
 

Västerplana Storäng sträcker sig drygt fem kilometer längs Kinnekulle sydvästra sida. En stor del av sträckan är den 20 meter höga sandstenkleven som stupar mot Vänern. I branten växer en lummig men svårtillgänglig lövskog. Här i skogen blommar ramslöken rikligt på våren, kanske värre än i Munkängarna. Flera bäckar/små vattenfall ringlar ner över branten. 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/vasterplana-storang.html
* * *
 

Oljekoken i Gössäter. Denna fantastiska berättelsen om en mans galna dröm att framställa olja ur skiffern. Resterna av hans stora livsverk ligger knappast synbart i skogen i dag. Det är en dramatisk plats där resterna står vilket förodligen är en av orsakerna till att platsen ofta besöks av hobbyfotografer.
https://kinnekullehembygd.se/oljekoken-gossater/

* * *
 

Den andra av mina favoritplatser är Hastings som ligger vid Västerplana Storäng. Den andliga närvaron är oerhört tydlig när du efter nån km till fots når fram till korset. Du kan fortsätta din vandring ännu längre, förbi korset och bort. Över färister och stenmurar. Då hamnar du i Hjälmsäter.
https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/hastings/

* * *
 

Det är en lång promenad fram till Martorpsfallen om du väljer vägen över heden. Du kan gå både från Österplana hed och från den skyltade parkeringen vid vägen mellan Västerplana och Husaby. Du kan nå fallet nerifrån också, men det ger inte riktigt samma effekt.
http://vandrapakinnekulle.se/se/sevardheter/martorpsfallet.html

* * *
 

Straxt bredvid Österplana kyrka ligger Österplana hed och vall. Reservatets mest unika natur kallas för "alvar", precis som på Gotland. Härifrån kan man gå till Martorpsfallen. Heden fortsätter även på andra sidan vägen, mot Gössäter till. Den delen är inte lika besökt som den där parkeringen ligger. Under de år som det finns vatten i dammarna här på heden kan man se de söta vattensalamandrarna med sina orange magar. 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/osterplana-hed-och-vall.html

* * *
 

Utmed väg 2714, strax efter nerfarten mot "Hellekis" och Munkängarna (om du åker mot Källbyhållet)
ligger
Utsiktsplatsen. En fantastisk panoramautsikt över Vänern. Här finns också tre stentavlor som visar i vilken riktning olika städer ligger och vad som finns runt Vänern.
Och naturligtvis får vi ju inte glömma 
Kaffestugan som också finns här vid Utsikten. 

https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/utsiktens-kaffestuga-kinnekulle/

* * *
 

Nattvandringen som går av stapeln i maj varje år är en upplevelse. Det tar för en vanlig motionär ca tre timmar att gå hela vägen, kaffepaus inräknat. Den stora behållningen är utsikten och solnedgången över Vänern när man når fram till kanten av det stora stenbrottet. Magiskt! Marshallerna visar sen vägen runt sjöng. Det är oftast mörkt ute när man är åter i Hällekis. Välkomna att gå med 2020!
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/kinnekulle/vandringar/nattvandrig-kinnekulle/nattvandring-kinnekulle-2020/

* * *

Kinnekulle Ring. Strax efter Kinne Kleva kyrka tar du till höger. År 1969 byggdes motorbanan Kinnekulle Ring på privat initiativ av Disponent Håkan Knutsson. På hösten samma år invigdes en bana som möjliggjorde körning på halt underlag året om.
Denna unika möjlighet har sedan stått mall för de halkbanor som senare under 70-talet började växa upp i Sverige. Vidare erbjuds fortbildningsverksamhet för körkortsinnehavare. Kinnekulle Ring anlitas också av olika företag till exempel för mässor och utställningar, samt utbildningar av olika slag.
På Kinnekulle Ring körs varje år minst ett antal tävlingar i banracing och rallycross. Banan används också för olika aktiviteter till exempel klubbträffar för märkesklubbar och andra event. Om du vill hyra banan kan man kontakta ansvarig genom länken nedan...

https://www.kinnekulle-ring.se/

Pilgrimsleden i Skaraborg är en relativt ny led som snabbt blivit populär. Inte minst då konceptet riktar sig mot breda målgrupper som pilgrimer, naturälskare och historiskt intresserade besökare. Få leder kan erbjuda så mycket och med en så stor variation. Det finns ett vindskydd vid Lassses grotta i närheten av Husaby. I övrigt verkar det inte finnas fler vindskydd. Aktuell information får du t ex på Pilgrimsleder Skaraborgs hemsida. Där visas dock inte hela ledsystemet.
www.pilgrimslederskaraborg.se

Vill du se alla leder kolla in länken nedan...
http://www.skaraborgsleder.se/vandring/se_vandring_pilgrimsleden.html

Vill Du cykla på Kinnekulle så
finns utförlig beskrivning här:

https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/kinnekulle-mtb-leder/
* * *

Naturvårdsområden på Kinnekulle:
Halla
Blomberg
Västerplana Storäng
Gamleriket
Såten
Bestorp
Österplana hed och vall
Råbäcks sjäskog
Råbäcks ekhagar
Gröne skog
Stora Salen
Skagen
Törnsäter
Råbäck
Hellekis
Munkängarna
Djurgården
Hönssäters sjöskog
Östra och Västra Fågelön
Varaskogen

 

1. Halla
Hedlandlandskap. Stort och öppet breder heden ut sig med spridda träd och buskar. Som de gamla betesmarkerna såg ut förr.
2. Blomberg
Gammelträdens hagmarker. Vid Blomberg finns många stora ståtliga ekar, oxlar, lindar, askar och almar. Många av ekarna är gamla, en del är flera hundra år.
3. Västerplana storäng
Trappsteget mot havet. Ett långsmalt område med en klev ned mot Vänern med vidsträckt utsikt mot Kålland och Läckö Slott.
4. Gamleriket
Uråldriga ekhagar. Gamleriket är hagar helt fyllda av gamla ekar. Unikt växt och djurliv under de enorma trädkronorna.
5. Såten
Kargt Hedlandskap. Stora kalkstenshällar som betas av kor och får. Unika växter som trivs med den karga och magra jordmånen.
6. Bestorp
Åsar beklädda med granskog och dalar med lövskog. System av åsar av sten och block leder genom området som ligger strax söder om toppen på kullen. Stora betesmarker öppnar upp ibland.
7. Österplana hed och vall
Vidsträckta betesmarker och lummig ädellövskog. Kinnekulles största naturreservat med branta klippor och vildvuxen barrskog. Landskapet här är ålderdomligt och präglat av ett växt- och djurliv som formats av betande djur och liar under många sekler.
8. Råbäcks sjöskog
Strandskog med vandringsled mellan två hamnar. Kustremsan med strandskog, söder om Råbäcks hamn. Det finns många döda träd och då trivs både spillkråkan och mindre hackspetten.
9. Råbäcks ekhagar
Gamla ekar och en igenväxande hagmark. Grova ekar som nästan trängs av yngre träd som yngre ek, björk och ask. Träd är värdar för ett myller av insekter, lavar, mossor, svampar och mycket annat.
10. Gröne skog
Det stora kalkbrottet. I området finns rester efter kalkbrott som avvecklades på 1950-talet. Överallt finns massor av nakna block och kalkstensväggar.
11. Stora Salen
Slåtterängar, lövskog och gammal barrskog. Ligger söder och väster om Högkullen, bergets högsta punkt 306 meter över havet. Slåtterängen har en artrik flora med nattviol, brudbröd och fältgentania. Ängen slås och räfsas årligen på sensommaren. Storslagen utsikt över Vänern.
12. Skagen
Odlingslandskap med stenmurar, betesmarker, slåtteräng och åkrar. Genom den sydvästra delen av reservatet går även en mindre åsrygg, en “drumlin”.
13. Törnsäter
Hagmarker och Alunskifferbrott. Hagmarkerna på kullens östra sida har en mängd gamla brott efter brytning av alunskiffer. Gamla ekar och lindar står ståtliga i landskapet.
14. Råbäck
Skog och hagmarker. Skogsparti mellan strandskog och hagmarker. Gränsar till Hellekis Säteri i norr.
15. Hellekis
Skog och hagmarker med stora dammar. Sträcker sig från Vänerns strand till ängarna vid järnvägen. Stora dammar med sjöfågel finns söder om växthusen.
16. Munkängarna
Högväxt bokskog och stenbant. Munkängarna var under lång tid slåtteräng som tillhört Hellekis och Råbäcks Herrgårdar.  På 1800-talet blev delar av området en engelsk park som var öppen för allmänheten. På försommaren blommar ett hav först vitsippor och gulsippor, senare bedövande mängd av ramslök.
17. Djurgården
Betesmarker med gamla lövträd. Under medeltiden användes området av adeln till jakt på hjortar och annat vilt. Idag är det mest kor och får. I en del av området finns lövsumpskogar med klibbal och ask.
18. Hönsäters sjöskog
Strandbrant med hällar och skogsmarker. Utmed stranden är det en brant kant med kalkstenshällar. Ibland flera meter hög ibland nere vid vattenytan. Träden får nu stå orörda och bli ståtliga karaktärsträd. I hagmarkerna frodas hassel i de gamla betesmarkerna.
19. Östra och Västra fågelön
Naturreservatet Östra och Västra Fågelön är två små skär som sticker upp bara någon meter ur Vänerns vatten norr om Blombergs hamn, sydväst om Kinnekulle.
20. Varaskogen
Naturreservatet
är 251 hektar stort och skyddat sedan 2008. Av detta är 146 hektar vatten och utgör en 2,5 km lång kuststräcka vid Vänerns strand nordost om Hällekis. Där finns barrskog och myrmark och i Vänern öar och skär

* * *
 

De medeltida kyrkor som finns på och i närheten av Kinnekulle är följande: 
Österplana, Medelplana, Västerplana, Kestad, Fullösa, Husaby, Kinne Vedum, Forshem, Götene, Källby och Skälvum. Här finns också Hönsäters kapell i Hällekis. En 1600-talsbyggnad.
Kinne Kleva är en betydligt modernare kyrka.

Min favoritblomma. Den finaste lilla växt som finns.
Och tänk . . . en del kallar Svartkämpen för "ogräs"...

Detta visste du inte!
Andreas Eriksson, född 1975 och bosatt i Medelplana, Kinnekulle. Målare, skulptör och fotograf. Andreas Eriksson utbildade sig på Konsthögskolan i Stockholm 1993-1998. Naturen, framför allt träd, är en viktig inspirationskälla för honom. Andreas blev ledamot av Konstakademien 2014. Han finns representerad vid bland annat Göteborgs konstmuseum, Nordiska Akvarellmuseet, Sten A Olsson Foundation, Nasher and David J. Haemseigger Collection of Contemporary Art, Dallas, Texas, USA, Sara Hilden Art Museum, Tampere, Finland, Rubell Family Collection, Miami, Florida, USA, Astra Zeneca, Lund, Centre Georges Pompidou, Paris, ECB, Frankfurt, FRAC, Auvergne, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Moderna musee, Stockholm, Museum Moderner Kunst, Wien, Nasjonalmuseet, Oslo, Statens konstråd.
* * *
 

Detta visste du nog inte heller!
Hans Thomsson bor vid foten av Kinnekulle.
Utbildad på Väfskolan i Borås där jacquardvävning blev hans specialitet.
I dag är Hans Sveriges främste jacquardvävare och efter
att ha vävt 64 m bordslinnedamast och 200 linnedamastservetter
kan han även titulera sig Kunglig hovleverantör.
En riktig doldis - men absolut
en Kung på det han gör!

* * *
 

Fler kändisar på Kullen!
Ewert Ljusberg, är en svensk trubadur, vissångare,
underhållningsartist och fiktiva Republiken Jamtlands
president sedan 1989. Men trots detta
faktum är han bosatt i Hällekis 
sedan flera år tillbaka.
* * *

Munkängarna - med en mångfald av ädelträd som sträcker sig mot skyn - 
och därunder ett hav med ramslök. Våren på Kinnekulle!

En välbekant profil
KINNEKULLE

Klicka gärna på bilderna
nedan - så blir dom 

STÖRRE!

OBSERVERA!
Det finns otroligt mycket att se här på Kinnekulle. På den här sidan har jag bara plockat ut en liten del.
Det är platser jag själv besökt och känner till.
Länken här nedan går till Läckö/Kinnekulles hemsida - här finner du många fler platser på och runt
Läckö / Kinnekulle!
Välkomna!

https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/kinnekulle/se--gora-kinnekulle/?u=2705

Här finns länkar till restauranger och caféer på Kinnekulle:

Café på Klostret
https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/cafe-pa-klostret/

Restaurangen på toppen
http://www.kinnekullegarden.com/

Forshems Gästgivargård
http://forshem.se/

Mat och kaffe i växthuset på Hellekis säteri
https://www.hellekiscafe.se/

Ta en fika vid Utkiksplatsen
http://utsiktenskaffestuga.se

Falkängens Hantverksby
http://falkangen.se/hantverksbyn/falkangens-kaffestuga/​​​​​​​

Laga maten själv efter att ha
handlat hos Eva och dom andra
på Coop i Hällekis, kanske...?

​​​​​​​https://www.coop.se/butiker-erbjudanden/coop/coop-hallekis/​​​​​​​

Hellekis Säteri

Del av Biskopsborgen
vid Husaby kyrka.

Munkängarna med
blommande ramslök

Trappan i Munkängarna
som leder upp till kalkbrottet

Arbetare vid Råbäcks stenhuggeri under 50-talet.

Piren vid Råbäcks sjöskog

Husaby medeltida kyrka

Mörkeklevs grotta
vid Munkängarna

Vandringsleder på Kinnekulle

Falkängens hantverksby, Hällekis

Lasses grotta

Här står jag en kulen höstförmiddag vid Stora Stenbrottet

Fiska kan Du vid
stenbrottet. Fiskekort säljs på
Coop i Hällekis.

Flyhovs hällristningar och
vår egen Logga

Kenna skogsbadar vid Stora salen

Hastings

Martorsfallen

Magiska stenmurar kantar vägen utmed Pilgrimsleden...

Cykelleder

Vandringsleder

Flygfoto Kinnekulle Ring

Utsikten

Kaffestugan

Västerplana Storäng

Guckuskon

Gröne skog

Östra och Västra Fågelön

Oljekoken i Gössäter

Lars Wilhelm Kylberg
"Mannen med drömmen"

 

Stigen ner mot
Västerplana Storäng

Österplana kyrkogård

En av alla vackra stenbroar
som finns runt Kinnekulle

Läckö slott med Kinnekulle
vid horisonten

Vacker stenmur vid nerfarten
till Trolmens station

Solnedgången är alltid den stora behållningen vid Nattvandringen i maj månad varje år....
 

Västerplana kyrka, med sina hedniska takmålningar...

Forshems kyrka. En kyrka som fick ett rejält uppsving i
samband med Jan Guillous
bok om Riddare Arn...

Vänern

Magisk plats året runt, men särskilt på vintern. Gamla slalombacken vid Högkullen..

Många övergivna hus finns det på Kinnekulle, där man kan känna av energierna från förr... 

Träden på Kinnekkulle... det finns 
riktiga giganter att se på Här 
en tall i Råbäcks sjöskog...

En magisk vinterdag
vid stora brottet...

Långt bort ser man "porten" in mot Stora Salen. Magiskt!

Ruiner finns det gott om på 
Kinnekulle och dom dyker när
man minst anar. Denna ligger inte långt från Västerplana storäng...