OBS!
DENNA FLIK INNEHÅLLER
MYCKET INFORMATION!


Missa inte sidorna om Kinnekulle på facebook!
Kinnekulle-Guiden (en gratis reklamsida
för aktörer på och runt berget)

https://www.facebook.com/groups/785950111950935
och Kinnekulle, där vi delar våra upplevelser av berget
https://www.facebook.com/groups/280878169605788/
Finns även på Instagram på @kinnekulle

"INFOPOINTS" - där du kan hämta information om Kinnekulle finns hos:

 • Smedja Therese Design, Husaby
 • Butik Naturligtvis, Hällekis 
 • Coop Nära Hällekis, Hällekis samhälle   
 • Falkängen, Hällekis                        
 • Forshems Församlingshem 
 • Handens Hus
 • Handlar´n i Källby
 • Hellekis Trädgårdscafé & Kök, Hellekis Säteri
 • Husabykiosken vid Husaby kyrkby
 • Pilgrimsgården, Husaby kyrkby
 • Kinnekulle Camping, Hällekis
 • Kinnekullegården, Högkullen
 • Utkikstornet

Här finns länkar till
det mesta på Kinnekulle.
"Det blommande Berget"

 

Munkängarna. Det är nog det första man tänker på när det gäller unika platser på Kinnekulle. Under många århundraden var Munkängarna en slåtteräng till Hellekis och Råbäcks herrgårdar, ett mer öppet landskap med fritt stående träd och buskar. I dag är Munkängarna ett av de mest lättillgängliga och välbesökta områdena på Kinnekulle. Parken är öppen för allmänheten..

Det som lockar flest besökare är nog vårens frodiga blomning på lövsalsgolvet med vitsippor, gulsippor, nunneört, lundviol. På försommaren kan man njuta av doften från 
ramslökens snövita blombollar. Du kan också se hundratals arter av svampar, lavar, insekter, örter och fåglar som är mycket kräsna i sitt val av livsmiljö och som saknas i det omgivande landskapet.
Här finns också väldigt många olika ädelträd. Alm, bok, ask och månghundraåriga ekar. Allt möter du under din vandring under lövträdens tak. Halvvägs upp i den gamla stentrappan som leder upp till brottet kan du ta av till höger. Där finner du
Mörkeklevs grotta. Har du tur så är tillgången på vatten god och du kan släcka törsten i det naturliga flödet som springer ut ur väggen.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/munkangarna.html
* * *
 

Hellekis Säteri. En underbar trädgård med perennrabatter och mysig restaurang i ett växthus. Konstutställningar och försäljning av gamla saker i loppisen. Deras Julmässa, sista helgen i oktober, lockar tusentals besökare
https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/hellekis-sateri/?site=125

* * *


Husaby kyrka. En av Kinnekulles tolv medeltida kyrkor. Att sitta här inne och samla sina tankar är något vi alla behöver ibland. Straxt bortanför kyrkan finner man Biskopsborgen. En ruin som verkligen sätter igång fantasin. Borgen i Husaby byggdes under medeltiden, på 1100-talet. Den blev ett monument över en viktig del av den katolska kyrkans äldsta historia i våra trakter. Efter reformationen*) revs borgen och grävdes sen, under 1960-talet, fram igen ur en stor ruinkulle. 

https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/husaby-kyrka2/?site=125
*) Reformationen pågick under flera hundra år, med början på 1200-talet. Olika protestantiska eller reformatoriska samfund tog då sakta men säkert befälet över det svenska folket.

Husaby är så mycket mer än bara kyrkan. Det är en starkt historisk plats som erbjuder besökaren många intressanta tillfällen att bygga på sin kunskap om svensk historia. Ett bra sätt att uppleva alla sevärdheter i Husaby är att vandra Kungsstigen som är cirka 1,5 kilometer lång.
Utmed vägen passerar du bland annat Husaby kyrka, Biskopsborgen och
S:t Sigfrids källa. På flera platser finns bänkar utplacerade där du kan sitta och vila en stund. 
Har du tur så är 
Hembygdsgården i Husaby öppen. Där kan man hitta nybakade våfflor och ta en fik med hembakt.

https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/kinnekulle/husaby/

* * *

Tredingstenarna är tre bautastenar som står resta vid vägen utanför Medelplana på Kinnekulle. Den informationsskylt som en gång satt där är borta sedan länge och texten på stenarna gick att läsa senast på 1800-talet, om någonsin. Bilden t h är gammal. I dag är vägen asfalterad och träden borta. Klicka på länken och läs mer om stenarna.
https://uddautflykter.se/guide/vastergotland/tredingstenarna/
* * *


Kinnekulle fullkomligt vimlar av cykelleder och vandringsleder. Tät skog, öppna ängar, många backar och en fantastisk utsikt över Vänern. Mountainbike-cyklisterna besöker kullen året om.
https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/kinnekulle-mtb-leder/?site=125

* * *

Pilgrimsleden Kinnekulle. En stunds avkoppling och andlighet när Du går i munkarnas fotspår. Leden sträcker sig över hela Skaraborg med Läckö och Mariestad i norr, förbi Skara och Skövde, Hjo i öster och ända ner till Brattelid söder om Falköping (Se karta till höger). En verklig upplevelse!
http://www.skaraborgsleder.se/vandring/se_vandring_pilgrimsleden.html
* * *

Pilgrimsleden Husaby-Forshem. Gå dom 19 km mellan Husaby och Forshem. Passera medeltida kyrkor, vackra skogar och många små vattendrag och åar. Sista biten mot Forshem följer man den gamla järnvägsbanken.
https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/leder/pilgrimsled-husaby-forshem/?u=6448
* * *

Högehall. Stenen står utefter vägen från Västerplana mot Husaby, ca 800 m till vänster ute på ett odlingsröse. Stenen vetter mot Kinneviken. Den sattes upp under forntiden, mäter 2x2 m och är är drygt två dc tjock. Det ska ha funnits tre stenhällar på platsen från början som tydligen försvann på 1800-talet. Mitt i  finns ett runt hål som kan vara astronomiskt orienterad. På forntiden reste man ofta stenar för att uppmärksamma solens upp- och nedgång, sommar- och vintersolstånd samt vår- och höstdagjämning. Väl värt ett besök, gärna vid solens upp- eller nedgång. 
http://kinnekullehembygd.se/wp-content/uploads/2015/06/H_gehall_bortgl_mt_fornminne.pdf
 

Utkikstornet ligger längst upp på kullen. Det finns en kortare väg upp dit som är asfalterad. Passar bra för den som har svårt att gå eller har med sig barnvagn. Tyvärr har tornet genom åren eldhärjats ett par gånger och det torn som i dag står på platsen är det tredje i ordningen. 
https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/kinnekulle-utsiktstorn/?site=125

* * *
 

Falkängens hantverksby. Åtta hus som byggdes i början av 1900-talet. I dag är verksamheten hotad då kommunen beslutat att sälja Falkängen. Vi kan bara hoppas att nya ägaren förstår värdet i att bevara Falkängen för framtiden. Vid Falkängen finner vi också ett vagnsmuseum, ett stenmuseeum och ett lägenhetsmuseeum.Västergötlands museum har hand om dessa tre museum och dom går att besöka när Falkängen har öppet.
Christians Trädgård flyttar under våren 2023 in på Falkängen. Christian tar över kafét och kommer även utveckla trädgårdarna runt om i Falkängens by.

https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/falkangens-hantverksby/?site=125

och . . .

http://vastergotlandsmuseum.se/

* * *
 

Stora stenbrottet är lätt att nå både från Munkängarna och från intilliggande länsväg 2714. Här finns det fiskekort att köpa för den som önskar. Bra ställe att ha picknicken på. Från brottets västra kulle är utsikten gripande vacker.

https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/stora-stenbrottet/?site=125
Köp fiskekort och fiska i brottet. Hällekis Båtklubb ansvarar för fisket i Stora stenbrottet och fiskekort går att köpa hos Coop i Hällekis, Handlar'n i Källby och som sms-fiskekort via ifiske. För fiskekort via sms, följ länken: https://www.ifiske.se/fiskekort-stenbrottet-kinnekulle.htm
och...

https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/fiska-i-kinnekulleomradet/?site=125

* * *


Busslaster med turister från både Sverige och utlandet besöker varje år skogen vid Hjälmsäter, strax söder om Medelplana, där Guckuskon växer vilt. Denna blå-gula orkidé breder ut sig över ett stort område och besökare hänvisas till små stigar genom härligheten. 
https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/guckusko/

* * *
 

Lasses grotta. Har det verkligen bott en hel familj här? Inte långt ifrån Husaby ligger den. Väl dolt intill bergskanten.
https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/lasses-grotta/?site=125

* * *
 

Flyhovs hällristningar ligger mellan Kinne Kleva kyrka och Husaby kyrka. Här finns "yxmannen" som vi här på Qulturladan har haft som logga sedan 1999.

https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/hallristningar-flyhov/?site=125

* * *
 

Råbäcks hamn och gamla Stenhuggeriet. 2018 fick det  gamla stenhuggeriet pris som "Årets arbetslivsmuseeum". Här kan man meditativt gå i vattenbrynet och leta fossiler bland alla stenar som stenhuggeriet kasserat.

https://www.raback.se/om-raback/rabacks-hamn/
* * *

Råbäcks sjöskog. Bakom ladan nere vid Råbäcks hamn går en blåmarkerad stig utefter sjön. Stora delar av naturreservatet Råbäcks sjöskog ligger faktiskt under vatten. Strandskogen, som också hör till naturreservatet, står däremot på torra land. Skogen bjuder på en vacker vandringsled, som sträcker sig från Råbäcks hamn i norr till Trolmens hamn i söder.
Naturreservatet präglas därför av två ytterligheter – skog och vatten. I den branta strandskogen finns gott om döda träd - och döda träd betyder dukat bord för våra hackspettar, som spillkråkan och mindre hackspetten. Död ved är en bristvara i svenska skogar idag – och utan död finns inget liv. Att städa bort döda träd är faktiskt rena dödsstöten för insekter och fåglar.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/rabacks-sjoskog.html
* * *
 

Stora Salen, strax nedanför utkikstornet. Ställ bilen vid Dimbo parkeringsplats och gå dom ca 800 m. En av mina absoluta favoritplatser på Kullen. På sensommaren slås hagarna och sen släpps fåren ut för efterbetning. Här blommar Svartkämparna (se bild nedan) i mängder och platsen passar utmärkt att ha "Skogsbad" på. Ta med fikakorgen, för du kommer att stanna länge. Pga av den lilla anspråkslösa växten kallar jag själv denna plats för "Svartkämparnas Sal"...

https://kinnekullehembygd.se/stora-salen-pa-kinnekulle/

* * *
 

Västerplana Storäng sträcker sig drygt fem kilometer längs Kinnekulle sydvästra sida. En stor del av sträckan är den 20 meter höga sandstenkleven som stupar mot Vänern. I branten växer en lummig men svårtillgänglig lövskog. Här i skogen blommar ramslöken rikligt på våren, kanske värre än i Munkängarna. Flera bäckar/små vattenfall ringlar ner över branten. 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/vasterplana-storang.html
* * *
 

Oljekoken i Gössäter. Denna fantastiska berättelse om en mans galna dröm att framställa olja ur skiffern. Resterna av hans stora livsverk ligger idag knappt synbart från vägen, en bit in i skogen. Ruinerna skapar en dramatisk plats. Förmodligen en av orsakerna till att platsen ofta besöks av fotografer och t o m använts vid bröllopsfotografering.
https://kinnekullehembygd.se/oljekoken-gossater/

* * *
 

Den andra av mina stora favoritplatser är Hastings som ligger vid Västerplana Storäng. Den andliga närvaron är tydlig och energin påtaglig - när du efter nån km till fots når fram till korset. Du kan fortsätta din vandring ännu längre, förbi korset och bort över färister och över stenmurar bort mot Hjälmsäter.
https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/hastings/

* * *

Blombergsleden passerar otroligt vackra och varierande naturmiljöer längs Vänerns sjökant. Leden slingrar igenom Naturreservatet Västerplana storäng och har utsikt in beteshagarna i Blombergs naturreservat. Leden är nyrenoverad inför säsongen 2020.
http://www.hallekis.com/xx200515a.htm?fbclid=IwAR2TagTX1zXpIrN4xu0AR2mpwT4DqBy0TrRjL2SmPsFFqeZCmmiQ05fvdsg
* * *
 

Det är en magisk promenad fram till Martorpsfallen om du väljer vägen över heden. Du kan gå både den längre vägen från Österplana hed eller från den skyltade parkeringen vid vägen mellan Västerplana och Husaby. Du kan även nå fallet nerifrån.
http://vandrapakinnekulle.se/se/sevardheter/martorpsfallet.html

* * *
 

Straxt bredvid Österplana kyrka ligger Österplana hed och vall. Reservatets mest unika natur kallas för "alvar", precis som på Gotland. Härifrån kan man gå till Martorpsfallen. Heden fortsätter även på andra sidan vägen, mot Gössäter till. Den delen är inte lika besökt som den där parkeringen ligger. Under de år som det finns vatten i dammarna här på heden kan man se de söta vattensalamandrarna med sina orange magar. 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/osterplana-hed-och-vall.html

* * *
 

Utmed väg 2714 ligger Utsiktsplatsen. En fantastisk panoramautsikt över Vänern. Här finns också tre stentavlor som visar i vilken riktning olika städer ligger och vad som finns runt Vänern. Och naturligtvis får vi ju inte glömma Kaffestugan som också finns här vid Utsikten. 

https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/utsiktens-kaffestuga-kinnekulle/

* * *
 

Nattvandringen som går av stapeln i maj varje år är en upplevelse. Det tar för en vanlig motionär ca tre timmar att gå hela vägen, kaffepaus inräknat. Den stora behållningen är utsikten och solnedgången över Vänern när man når fram till kanten av det stora stenbrottet. Magiskt! Marshallerna visar sen vägen runt sjöng. Det är oftast mörkt ute när man är åter i Hällekis. 
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/kinnekulle/vandringar/nattvandrig-kinnekulle/nattvandring-kinnekulle-2020/

* * *

Kinnekulle Ring. Strax efter Kinne Kleva kyrka tar du till höger. År 1969 byggdes motorbanan Kinnekulle Ring på privat initiativ av Disponent Håkan Knutsson. På hösten samma år invigdes en bana som möjliggör körning på halt underlag året om.
Denna unika bana har sedan stått mall för de halkbanor som senare under 70-talet började växa upp i Sverige. Vidare erbjuds kurser för körkortsinnehavare. Banan används flitigt för klubbträffar av märkesklubbar. Kinnekulle Ring anlitas också av olika företag till exempel för mässor och utställningar, samt utbildningar av olika slag.
På Kinnekulle Ring körs varje år ett antal tävlingar i banracing och rallycross. Om du vill hyra banan kan man kontakta ansvarig genom länken nedan...

https://www.kinnekulle-ring.se/

Pilgrimsleden i Skaraborg är en relativt ny led som snabbt blivit populär. Inte minst då konceptet riktar sig mot breda målgrupper som vandrare/pilgrimer, naturälskare och historiskt intresserade besökare. Få leder kan erbjuda så mycket och med en så stor variation. Det finns ett vindskydd med vatten från kran vid Lasses grotta i närheten av Husaby. Aktuell information får du t ex på Pilgrimsleder Skaraborgs hemsida. Där visas dock inte hela ledsystemet.
www.pilgrimslederskaraborg.se

Vill du se alla leder kolla in länken nedan...
http://www.skaraborgsleder.se/vandring/se_vandring_pilgrimsleden.html

Brattefors vattenfall når du via Örnekulla. Kör längst in på vägen, parkera och gå förbi den lilla gården. Du befinner dig nu på Österplana hed och vall. Ta sen till vänster i första vägskälet och gå förbi två små gårdar, sen är det bara rakt fram. Men se upp, kleven är mycket brant vid fallet och klipporna kan vara hala. Du kan läsa om fallet på Länsstyrelsens sida, länk nedan.
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/osterplana-hed-och-vall.html

Vill Du cykla på Kinnekulle
finns utförlig beskrivning här:

https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/kinnekulle-mtb-leder/
* * *

Naturvårdsområden på Kinnekulle
Karta/information om varje område: 

Halla
Blomberg
Västerplana Storäng
Gamleriket
Såten
Bestorp
Österplana hed och vall
Råbäcks sjöskog
Råbäcks ekhagar
Gröne skog
Stora Salen
Skagen
Törnsäter
Råbäck
Hellekis
Munkängarna
Djurgården
Hönssäters sjöskog
Östra och Västra Fågelön
Varaskogen

 

1. Halla
Hedlandlandskap. Stort och öppet breder heden ut sig med spridda träd och buskar. Som de gamla betesmarkerna såg ut förr.
2. Blomberg
Gammelträdens hagmarker. Vid Blomberg finns många stora ståtliga ekar, oxlar, lindar, askar och almar. Många av ekarna är gamla, en del är flera hundra år.
3. Västerplana storäng
Trappsteget mot havet. Ett långsmalt område med en klev ned mot Vänern med vidsträckt utsikt mot Kålland och Läckö Slott.
4. Gamleriket
Uråldriga ekhagar. Gamleriket är hagar helt fyllda av gamla ekar. Unikt växt och djurliv under de enorma trädkronorna.
5. Såten
Kargt Hedlandskap. Stora kalkstenshällar som betas av kor och får. Unika växter som trivs med den karga och magra jordmånen.
6. Bestorp
Åsar beklädda med granskog och dalar med lövskog. System av åsar av sten och block leder genom området som ligger strax söder om toppen på kullen. Stora betesmarker öppnar upp ibland.
7. Österplana hed och vall
Vidsträckta betesmarker och lummig ädellövskog. Kinnekulles största naturreservat med branta klippor och vildvuxen barrskog. Landskapet här är ålderdomligt och präglat av ett växt- och djurliv som formats av betande djur och liar under många sekler.
8. Råbäcks sjöskog
Strandskog med vandringsled mellan två hamnar. Kustremsan med strandskog, söder om Råbäcks hamn. Det finns många döda träd och då trivs både spillkråkan och mindre hackspetten.
9. Råbäcks ekhagar
Gamla ekar och en igenväxande hagmark. Grova ekar som nästan trängs av yngre träd som yngre ek, björk och ask. Träd är värdar för ett myller av insekter, lavar, mossor, svampar och mycket annat.
10. Gröne skog
Det stora kalkbrottet. I området finns rester efter kalkbrott som avvecklades på 1950-talet. Överallt finns massor av nakna block och kalkstensväggar.
11. Stora Salen
Slåtterängar, lövskog och gammal barrskog. Ligger söder och väster om Högkullen, bergets högsta punkt 306 meter över havet. Slåtterängen har en artrik flora med nattviol, brudbröd och fältgentania. Ängen slås och räfsas årligen på sensommaren. Storslagen utsikt över Vänern.
12. Skagen
Odlingslandskap med stenmurar, betesmarker, slåtteräng och åkrar. Genom den sydvästra delen av reservatet går även en mindre åsrygg, en “drumlin”.
13. Törnsäter
Hagmarker och Alunskifferbrott. Hagmarkerna på kullens östra sida har en mängd gamla brott efter brytning av alunskiffer. Gamla ekar och lindar står ståtliga i landskapet.
14. Råbäck
Skog och hagmarker. Skogsparti mellan strandskog och hagmarker. Gränsar till Hellekis Säteri i norr.
15. Hellekis
Skog och hagmarker med stora dammar. Sträcker sig från Vänerns strand till ängarna vid järnvägen. Stora dammar med sjöfågel finns söder om växthusen.
16. Munkängarna
Högväxt bokskog och stenbant. Munkängarna var under lång tid slåtteräng som tillhört Hellekis och Råbäcks Herrgårdar.  På 1800-talet blev delar av området en engelsk park som var öppen för allmänheten. På försommaren blommar ett hav först vitsippor och gulsippor, senare bedövande mängd av ramslök.
17. Djurgården
Betesmarker med gamla lövträd. Under medeltiden användes området av adeln till jakt på hjortar och annat vilt. Idag är det mest kor och får. I en del av området finns lövsumpskogar med klibbal och ask.
18. Hönsäters sjöskog
Strandbrant med hällar och skogsmarker. Utmed stranden är det en brant kant med kalkstenshällar. Ibland flera meter hög ibland nere vid vattenytan. Träden får nu stå orörda och bli ståtliga karaktärsträd. I hagmarkerna frodas hassel i de gamla betesmarkerna.
19. Östra och Västra fågelön
Naturreservatet Östra och Västra Fågelön är två små skär som sticker upp bara någon meter ur Vänerns vatten norr om Blombergs hamn, sydväst om Kinnekulle.
20. Varaskogen
Naturreservatet
är 251 hektar stort och skyddat sedan 2008. Av detta är 146 hektar vatten och utgör en 2,5 km lång kuststräcka vid Vänerns strand nordost om Hällekis. Där finns barrskog och myrmark och i Vänern öar och skär

* * *
 

De medeltida kyrkor som finns på och i närheten av Kinnekulle är följande: 
Österplana, Medelplana, Västerplana, Kestad, Fullösa, Husaby, Kinne Vedum, Forshem, Götene, Källby och Skälvum. Här finns också Hönsäters kapell i Hällekis.
Kinne Kleva är en betydligt modernare kyrka uppförd 1863-1870. Här är länken till samtliga kyrkor i Götene pastorat!
https://www.svenskakyrkan.se/gotene/kyrkor

Det stora brottet

Min favoritblomma. Den finaste lilla växt som finns.
Och tänk . . . en del kallar Svartkämpen för "ogräs"...

Detta visste du inte!
Andreas Eriksson, född 1975 och bosatt i Medelplana, Kinnekulle. Målare, skulptör och fotograf. Andreas Eriksson utbildade sig på Konsthögskolan i Stockholm 1993-1998. Naturen, framför allt träd, är en viktig inspirationskälla för honom. Andreas blev ledamot av Konstakademien 2014. Han finns representerad vid bland annat Göteborgs konstmuseum, Nordiska Akvarellmuseet, Sten A Olsson Foundation, Nasher and David J. Haemseigger Collection of Contemporary Art, Dallas, Texas, USA, Sara Hilden Art Museum, Tampere, Finland, Rubell Family Collection, Miami, Florida, USA, Astra Zeneca, Lund, Centre Georges Pompidou, Paris, ECB, Frankfurt, FRAC, Auvergne, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Moderna musee, Stockholm, Museum Moderner Kunst, Wien, Nasjonalmuseet, Oslo, Statens konstråd.
* * *
 

Detta visste du nog inte heller!
Hans Thomsson bor vid foten av Kinnekulle.
Utbildad på Väfskolan i Borås där jacquardvävning blev hans specialitet.
I dag är Hans Sveriges främste jacquardvävare och efter
att ha vävt 64 m bordslinnedamast och 200 linnedamastservetter
kan han även titulera sig Kunglig hovleverantör.
En riktig doldis - men absolut
en Kung på det han gör!

* * *
 

Christian Johansson har tidigare bott mitt i Hällekis, rakt över gatan mot Coop. Men nu under våren 2023 tar han över kafét i Falkängen. Att han kommer förändra och utveckla trädgårdarna runt husen är jag säker på. Vi ser fram emot Christians nybakta bröd och gofika på Falkängen!
*     *     *

Fler kändisar på Kullen!
Ewert Ljusberg, är en svensk trubadur, vissångare,
underhållningsartist och fiktiva Republiken Jämtlands
president sedan 1989. Bosatt på Kinnekulle sedan många år tillbaka.
Tyvärr gick Evert bort den 1 oktober 2021.
* * *

Munkängarna - med en mångfald av ädelträd som sträcker sig mot skyn - 
och därunder ett hav med ramslök. Våren på Kinnekulle!

En välbekant profil . . .
Kinnekulle

Det finns många företag här på Kinnekulle.
Här följer en lista 
(med reservation):

(Länkar till samtliga företag kommer efterhand)
 

Naturligtvis - Butik i Hällekis
http://naturligtvishallekis.se/

Tobias Karlsson, skärslipare, hantverkare,
"skogstroll" och äventyrare.

https://www.craftbykarlsson.se/

Kinnekulle Frö
https://www.xn--kinnekullefr-gjb.se/


Kinnekulle Antique
https://www.facebook.com/kinnekulleantique/

Utsiktens Kaffestuga Kinnekulle
Utsiktsplatsen Kinnekulle, 533 94 Hällekis

https://www.utsiktenskaffestuga.se/

Paradiset på Berget

https://www.facebook.com/HelenaHedbergGustafsson/

Murarn Kinnekulle
Forshem Smedjevägen 3, 533 94 Hällekis

https://www.bkr.se/medlemsforetag/murarn-kinnekulle/607501/

Borgs Bygg Kinnekulle AB
Stenbacksvägen 4, 533 74 Hällekis
Tel 070-353 70 96


Kinnekulle Camping & Stugby
Strandvägen, 533 74 Hällekis

http://www.kinnekullecamping.se/

Kinnekulle Invest AB
Vallvägen 1, 533 74 Hällekis
0705704428

Qulturladan Kinnekulle & Kennas Bygg AB
Kinnekulle Nybygget 1, 533 94 Hällekis
0510-54 00 54, Qladan 070-6945070, Kennas Bygg 070-2302618

Formlab Kinnekulle
Trolmen Två Bäckar 1, 533 94 Hällekis

http://www.formlab.se/

Kinnekulle Svets & Allservice
Medelplana Lillegården 3, 533 94 Hällekis

Kinnekulle Vandrarhem & Konferens AB
Falkängen, 533 74 Hällekis

Kinnekulle Vatten & Avlopp Ekonomisk Förening
Skagen Granelund, 533 94 Hällekis

Kinnekulle Marin AB
Hönsäters Hamn, 533 74 Hällekis
https://www.kinnekullemarin.se/index.htm

Kinnekulle Trading AB
Förlagsvägen 3, 533 74 Hällekis
http://www.kinnekulletrading.se/

Arbetskraften Kinnekulle
Forshem Solhaga 1, 533 94 Hällekis

Kinnekulle Kulturplåtslageri
Örnekulla Sörgården 1, 533 94 Hällekis

Kinnekulledesign
Skagen Villaberg 1, 533 94 Hällekis

Hällekis Båtklubb
Stenbacksvägen, 533 74 Hällekis
http://www.hallekisbatklubb.se/​​​​​​​​​​​​​​

El O Processteknik i Hällekis
Stakes Väg 35, 533 74 Hällekis

Götene Kommun - Äldreboende Hemvård Hällekis
Backlyckevägen 2-4, 533 74 Hällekis
https://www.gotene.se/omsorgochstod/aldreomsorg.686.html​​​​​​​​​​​​​​

Hällekis Förskola
Industrivägen, 533 74 Hällekis

Hällekis Måleri AB
Mosippsvägen 5, 533 74 Hällekis
http://www.maleri.eu/index.php?utm_source=vastra-gotaland&utm_medium=hallekis&utm_campaign=1​​​​​​​​​​​​​​

Hellekis Säteri AB
Hellekis Säteri 1, 533 94 Hällekis
https://hellekis.se/​​​​​​​​​​​​​​

Marias Logi
Hönsätersvägen 20, 533 74 Hällekis
https://www.mariaslogi.se/​​​​​​​​​​​​​​

Mm Hovslageri
Västerplana Klinten 1, 531 95 Källby


Paroc AB

Strandvägen 1, 533 74 Hällekis

Svenska Foder AB - Foderfabrik
Fodervägen 4, 533 74 Hällekis

Coop Nära
Hönsätersvägen 12, 533 74 Hällekis
010-741 60 50, 0510-74 16 05


Vänervik Construction
Vallvägen 5, 533 74 Hällekis

Clariant Production Sweden AB - Produktion
Fodervägen 6, 533 74 Hällekis

Vevere Aiga
Gössäter Kinnevägen 6, 533 94 Hällekis

Link Management Norden AB
Klövervägen 8, 533 74 Hällekis

Link Management Norden AB
Klövervägen 8, 533 74 Hällekis

Kinne Maskinteknik AB
Förlagsvägen 3, 533 74 Hällekis

Climatteknik i Götaland AB
Stakes Väg 13 A, 533 74 Hällekis

AB T. Engelbrektsson
Stakeklevsvägen 1, 533 74 Hällekis

Redovisningstjänst i Gössäter
Gössäter Perstorp 1, 533 94 Hällekis

Sjöberget Bygg
Forshem Sjöberget 1, 533 94 Hällekis

Syverksta'n Älgarås
Blåklintsvägen 2, 533 74 Hällekis

Stall Tina HB
Stakeklevsvägen 12, 533 74 Hällekis

Ljusberg Production
Hönsäters Prästgård 1, 533 74 Hällekis


L Nilssons Mureri

Klövervägen 1 B, 533 74 Hällekis

Perssons Cykelaffär
Mosippsvägen 7, 533 74 Hällekis

Carinas Kök & Bar
Hönsätersvägen 11, 533 74 Hällekis

Trolmens Sportklubb
Trolmen, 533 94 Hällekis

Dalslant AB
Medelplana Hisingsgården 1, 533 94 Hällekis

Håkan Jönssons Redovisningsbyrå HB
Österplana Törnsäter, 533 94 Hällekis

Firma Bygg & Lantbruk Torsten Olsson
Skagen Thorsberg 2, 533 94 Hällekis

Björks Verkstad
Gössäters Gård 1, 533 94 Hällekis

Jannes Bil O Lots
Skagen Örnsberg 1, 533 94 Hällekis

Kinneflis AB
Förlagsvägen 3, 533 74 Hällekis

Advokaten Kjell-Åke Lundin AB
Medelplana 1, 533 94 Hällekis

Andreas Eriksson Studio AB
Medelplana Dalagården 2, 533 94 Hällekis

Svarfadardalur AB
Kinnekulle Trädgårsmästartorp 1, 533 94 Hällekis

Stenhyvel Media AB
Gössäter Överstegården, 533 94 Hällekis

Korsmyra Byggnadsvård
Skagen Hildesberg 1, 533 94 Hällekis


Gestaltningsverket
Kvarnvägen 6, 533 74 Hällekis

Anakronfilm
Råbäck Murmästartorp 1, 533 94 Hällekis

Stenhyvel Media AB
Gössäter Överstegården, 533 94 Hällekis

Elevhälsan Västra Sverige
Kinnekulle Lilla Djurgården 1, 533 94 Hällekis

Andreas Eriksson Studio AB
Medelplana Dalagården 2, 533 94 Hällekis

Svarfadardalur AB
Kinnekulle Trädgårsmästartorp 1, 533 94 Hällekis

Medelplanagården
Medelplanagården 1, 533 94 Hällekis

Westelius Arkitekter
Råbäck Staten 1, 533 94 Hällekis

Holmstrand-Krüger Konsult
Råbäck Fredsberg 1, 533 94 Hällekis

Tecknare Lotta Persson
Kinnekulle Hästhagen, 533 94 Hällekis

Korsnäbben Fastigheter
Kinnekulle Kullingen 1, 533 94 Hällekis

 

Climatpumpen i Väst AB
Medelplana Karlsro, 533 94 Hällekis

Gövi Teknik Inmag
Gössäter Viktorsfors 1, 533 94 Hällekis

Bergmans Entreprenad Skaraborg AB
Kinnekulle Rustsäter 1, 533 94 Hällekis

Michael Och Anette Carlsson Audio AB
Gössäter Gössätersvägen 21, 533 94 Hällekis

Fritiofssons Konsult AB
Lövängsvägen 9, 533 74 Hällekis

Pphv Gross & Försäljnings AB
Hönsätersvägen 9, 533 74 Hällekis

Aleksander Tasevski Elinstallation & Service AB
Stenbacksvägen 9, 533 74 Hällekis

Eastbound & Down AB
Gössäter Fredriksfors 1, 533 94 Hällekis

Design On Export Sweden AB
Råbäck Staten 1, 533 94 Hällekis

Bostadsrättsföreningen Hästhoven
Klövervägen 1 B, 533 74 Hällekis

Erudite AB
Kinnekulle Rustsäter 1, 533 94 Hällekis

Lena & Fredrik, Silver- & Guldsmide Handelsbolag
Gössäter Gössätersvägen 8, 533 94 Hällekis

Stall Skagen Handelsbolag
Backsippsvägen 4, 533 74 Hällekis

Powerforgolfers International
Råbäck Mejeriet 1, 533 94 Hällekis

Helena Larsdotter Kultur-Och Mediaproduktion
Vallvägen 2, 533 74 Hällekis

Horse-Power Jane Hellström
Sjösätersvägen 10, 533 74 Hällekis

Fagerlid Återvinning Kommanditbolag
Förlagsvägen 3, 533 74 Hällekis

Slaughterhouse AB
Stakeklevsvägen 1, 533 74 Hällekis

Kullekvilt
Medelplana Lillegården 1, 533 94 Hällekis

Orvar's Skog & Service
Kinnekulle Stenrödjan 1, 533 94 Hällekis

Smedja Therese AB
Husaby, Furuborg
53395 Götene

Manowska Foto
Råbäcks Handel 1, 533 94 Hällekis

Njutobo
Hönsätersvägen 7, 533 74 Hällekis

Yogacentrum Lidköping
Stakes Väg 16, 533 74 Hällekis

Larssons Kök&vilt
Medelplana Vårtuna 1, 533 94 Hällekis

Vänern Active
Råbäcks Handel 1, 533 94 Hällekis

Kreativt Avstamp
Råbäck Fredsberg 1, 533 94 Hällekis

Lindblads El Och Allservice
Slanthagsvägen 2, 533 74 Hällekis

Fridhems Musik O Sinne
Stakes Väg 27, 533 74 Hällekis

Kinne Teknik
Stakes Väg 24 B, 533 74 Hällekis

Heritage Crafts Of Sweden AB
Kinnekulle Dalabacka, 533 94 Hällekis

Nordlys Design AB
Kinnekulle Dalabacka, 533 94 Hällekis

Land Och Val Ek. För.
Kinnekulle Dalabacka, 533 94 Hällekis

Peram Billeasing
Råbäcks Hamn, 533 94 Hällekis

Kinnekullegården
Kinnekullegården, 533 94 Hällekis

Kinnekullebacken AB
Medelplanagården, 533 94 Hällekis

...med reservation för ändringar!

Klicka gärna på bilderna
nedan - så blir dom 

STÖRRE!

Carl-Johan Fogelclou, basist i Mando Diao. Carl-Johan har sina rötter på Kinnekulle. Med låten "Kullen vid sjön" hyllar han berget.
Klicka och lyssna!

https://www.youtube.com/watch?v=XlCdup2NJYo

OBSERVERA!
Det finns otroligt mycket att se här på Kinnekulle. På den här sidan har jag bara plockat ut en liten del.
Det är platser jag själv besökt och känner till.
Länken här nedan går till Läckö/Kinnekulles hemsida - här finner du många fler platser på och runt
Läckö / Kinnekulle!
Välkomna!
Längre ner på sidan finner
du karta och info om 
våra Naturvårdsområden,
känt folk som bor här och
en lista på många av
alla företag som finns här!

https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/kinnekulle/se--gora-kinnekulle/?u=2705

Här finns länkar till restauranger och caféer på Kinnekulle:

Café på Klostret
finns på två orter!
På Kinnekulle/Blomberg:
ttps://paklostret.se/blomberg.html
I Lidköping:

https://paklostret.se/r-rstrand.html

Restaurangen på toppen
http://www.kinnekullegarden.com/

Forshems Gästgivargård
http://forshem.se/

Mat och kaffe i växthuset på Hellekis säteri
https://www.hellekiscafe.se/

Ta en fika vid Utkiksplatsen
http://utsiktenskaffestuga.se

Falkängens Hantverksby
http://falkangen.se/hantverksbyn/falkangens-kaffestuga/

Hjulets Café 
https://www.facebook.com/HjuletsCafeKinnekulle/


Laga maten själv efter att ha
handlat hos Eva på Coop i Hällekis, kanske...?

https://www.coop.se/butiker-erbjudanden/coop/coop-hallekis/

Hellekis Säteri

Del av Biskopsborgen
vid Husaby kyrka.

Detta är dom så kallade Tredingstenarna.
Finns utefter vägen mellan Medelplana kyrka och Västerplana

Högehall vid Västerplana

Munkängarna med
blommande ramslök

Trappan i Munkängarna
som leder upp till kalkbrottet

Arbetare vid Råbäcks stenhuggeri under 50-talet

Stenskroten vid
Råbäcks hamn

Piren vid Råbäcks sjöskog

Husaby medeltida kyrka

Mörkeklevs grotta
vid Munkängarna

Vandringsleder på Kinnekulle
Nedan "Blombergsleden"

Falkängens hantverksby, Hällekis

Lasses grotta

Här står jag en kulen höstförmiddag vid Stora Stenbrottet

Fiska kan Du vid
stenbrottet. Fiskekort säljs på
Coop i Hällekis.

Flyhovs hällristningar och
vår egen Logga

Kenna skogsbadar vid Stora salen

Hastings

Martorpsfallet

Bratteforsfallet. Hitom den stora "rauken" forsar vattnet...

Magiska stenmurar kantar vägen utmed Pilgrimsleden...

Cykelleder

Vandringsleder

Flygfoto Kinnekulle Ring

Utsikten

Kaffestugan Utsikten

Västerplana Storäng

Guckuskon

Gröneskog

Östra och Västra Fågelön

Oljekoken i Gössäter

Lars Wilhelm Kylberg
oljekokens ägare.
"Mannen med drömmen"
och dom vassa pressveckan...

 

Stigen ner mot
Västerplana Storäng

Österplana kyrkogård

En av alla vackra stenbroar
som finns runt Kinnekulle

Törnsäter är en parkliknande oas i närheten av Gössäter..

Under Din vandring på Kinnekulle kommer du att passera många små olika torp. Här är ett på väg till Bratteforsfallet vid
Österplana hed och vall..

Läckö slott med Kinnekulle
vid horisonten

Vacker stenmur vid nerfarten
till Trolmens station

Solnedgången är alltid den stora behållningen vid Nattvandringen i maj månad varje år....
 

Västerplana kyrka, med sina hedniska takmålningar...

Forshems kyrka. En kyrka som fick ett rejält uppsving i
samband med Jan Guillous
bok om Riddare Arn...

Vänern

Magisk plats året runt, men särskilt på vintern. Gamla slalombacken vid Högkullen..

Många övergivna hus finns det på Kinnekulle, där man kan känna av energierna från förr... 

Träden på Kinnekkulle... det finns 
riktiga giganter att se på Här 
en tall i Råbäcks sjöskog...

En magisk vinterdag
vid stora brottet...

Långt bort ser man "porten" in mot Stora Salen. Magiskt!

Ruiner finns det gott om på 
Kinnekulle och dom dyker när
man minst anar. Denna ligger inte långt från Västerplana storäng...

Att tända en eld nere vid
strandkanten och bara
sitta där och skåda ut över
Vänern... magiskt!

Gamla stenhuggare från förr...

Ibland kan man tillfälligt
finna grön/vit ramslök.  

På väg upp mot utkikstornet
passerar man den välkände polarresaren Andrés utgrävningar i berget.

Gamla krokiga träd möter man
överallt på Kinnekulle...

En mycket gammal tavla av
Kinnekulle från Källby sett.
Det finns en sägen som säger
att en pyramid gömmer sig i
berget. För toppen är på denna bilden inget traditionellt platåberg utan har istället en spetsig topp...
I dag är profilen en helt annan. I dag är Kinnekulle helt platt!