Qulturladans Trädgård

Den 28 juni 2020 deltar vi i "
Tusen Trädgårdar" och öppnar upp trädgården och ladan för allmänheten under en dag. 
Trädgården är långt ifrån färdig - men för den som är intresserad kan man följa utvecklingen och arbetet redan nu. Tusen trädgårdar
har öppet vartannat år och . . .
Det händer mycket på två år.

 

* * *
 

I ladan har vi samtidigt besök av Skogsbiologen Sebastian Kirppu från Malung (bild nedan) - där han låter oss ta del av utvecklingen i svenska skogar och behovet av att bevara "gammelskogen". Han är anställd vid länsstyrelsen i Dalarna som handläggare, men också naturinformatör och naturumvärd på Fulufjällets nationalpark. Han är välkänd i skogskretsar och har figurerat flitigt i media.
 

* * *

I vår trädgård finns många träd och växter som förra ägaren planterade. Katalpa (trumpetträd), mullbärsträd,, valnötsträd och sequoia. Trädpiomer samt många andra olika pionbuskar som vi samlat i en stor perennrabatt.

Mot vägen växer en bokhäck som vi vårdar ömt med hjälp av en duktig trädgårdsmästare som klipper den två gånger per år.

Uppe på kullen i trädgårdens södra del växer en krokig gammal ek, lång och smal, ca 20 m hög. Det är vårt "Andeträd". Ibland har vi fullmåneträffar och annat mys på den platsen. 

Många olika installationer finns i trädgården. Det är allt från en gammal såmaskin, en handtröska, en stor stege med ett gammalt nät hängandes - till stenrabatter och ett örtland. Grönsakerna kommer för första gången nu sommaren 2020.

* * *